Nejdříve řešení pracovního listu z minulého týdne:

Významové poměry_rozbor souvětí_Fraus_řešení.docx

MLUVNICE

V tomto týdnu budeme opakovat učivo o podmětu a přísudku, shrneme druhy těchto základních větných členů. Projděte si pečlivě následující prezentaci:

Podmet_a_prisudek.pptx

Do sešitu vlepte nebo přepište následující přehlednou tabulku, shrnující typy podmětu a přísudku:

Podmět_přísudek_teorie_shrnutí.docx

Učivo následně procvičte v pracovním listu:

Podmět_přísudek_procvičování_9.docx

Vypracujte rovněž cvičení 7/str. 59 - vypište přísudky a určete jejich druh (slovesný jednoduchý nebo složený, jmenný se sponou nebo beze spony, citoslovečný).

Zde naleznete soubory na procvičení probírané látky:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/590

https://www.skolasnadhledem.cz/game/816

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1003

https://www.skolasnadhledem.cz/game/924

 

LITERATURA

Dokoukejte Farmu zvířat na youtube - zhruba od 24. minuty (film je dostupný s českými titulky). Napište si do sešitu stručný obsah filmu a kdo je Kuliš, Napoleon, Pištík, Boxer, pan Jones, koho představují psi, ovce, koně, prasata, slepice. Vypište si pravidla, která si zvířata po revoluci sama ustanovila.

https://www.youtube.com/watch?v=5kVPz2_GEbc&t=1745s