Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Stránky tříd záloha 19/20 > stranka_tridy_2011-2019 > Český jazyk > Zadání samostatné práce v týdnu od 11. 3. do 13. 3. 2020

Mluvnice - opakování učiva o větě jednoduché a souvětí

- práce s textem "Běda lháři"

Významové poměry_rozbor souvětí_Fraus.docx

- nastudovat pravopis u / ů / ú (učebnice str. 80/2,3)

Psaní u, ů, ú - pravopisná cvičení.pdf

 

Sloh - výklad (práce s učebnicí)

- učebnice str. 102, článek "Zachraňte nosorožce"

- sestavte osnovu (z každého odstavce textu vytvořte 1 bod osnovy, celkem tedy bude mít osnova 8 bodů)

- vypište z textu odborné výrazy (15 slov)

- kdo neodevzdal výklad na téma koronavirus, je potřeba ho odeslat na mail: daniela.chvatalova@zskrtiny.cz