V českém jazyce jste se dívali na zpracování knihy Farma zvířat.

Vzhledem k tomu, že jste celý děj poslouchali v angličtině, 

zkusíte ho v angličtině i zrekapitulovat:

- Název knihy

- Jméno autora

- Krátce popiš děj (minimálně 10 vět)

- Vypiš pravidla, jimiž se zvířata na farmě musela řídit

- Tvůj názor na knihu

- Zpracovat ve wordu, poslat své paní učitelce na mail