1. Opakování slovíček 4. lekce

 

2. Učebnice str. 43 - vypracuj jeden z projektů dle zadání A, B, C - min. 15 vět + obrázek