Prosinec byl, jako každoročně, bohatý na nejrůznější školní i mimoškolní akce. Všechno začalo příchodem Mikuláše, který k nám zavítal 5. prosince. Někteří z nás se dopředu trošku báli pekelných bytostí, ale nakonec všichni zjistili, že za čerty se převlékly naše kamarádky z 9. třídy. Mikuláš nám přinesl dobrůtky, ale hlavně nám už dovolil psát perem!
P1260924.JPG P1260931.JPG 

Hned následující den proběhl Den otevřených dveří, kdy se škola otevřela rodičům, kteří se přišli podívat na naše vystoupení. Neslo se v duchu sokolských tradic a nacvičili jsme je spolu s 1. A a děvčaty z devítky.
P1260938.JPG P1260940.JPG

Sportem jsme navázali i v další školní akci, které jsme se všichni zúčastnili, a to ve školním kole soutěže v aerobiku. Sice jsme nevyhráli, ale zase jsme si pěkně zacvičili.
P1260919.JPG P1260923.JPG

Poslední předvánoční školní týden sliboval největší zábavu, a také nám ji poskytl, jenže naši třídu postihla nějaká zákeřná viróza, takže nás postupně ubývalo a ubývalo, až jsme ve čtvrtek byli jenom tři! Ale popořádku. 
V pondělí jsme měli hodinu angličtiny, kterou nám připravili naši kamarádi z deváté třídy.
V úterý jsme šli na návštěvu do křtinského kostela. Pan farář nás provedl a dokonce jsme si s ním za doprovodu varhan zazpívali na kůru koledy.
P1260964.JPG P1260969.JPG

Ve čtvrtek jsme jeli do Brna, a protože nás ve všech třídách bylo málo, spojili jsme se s druháky a vzali s sebou ještě dvě třeťačky. V Diecézním muzeu nám připravili program o adventu, vyrobili jsme si andělíčky z kukuřičného šustí, prohlédli vzácné obrazy a při tom všem nás natáčela Česká televize. Mohli jste nás vidět 20. 12. v Událostech v regionech.
Že jsme šikovní a zodpovědní jsme pak dokázali i na vánočních trzích na Zelném trhu, kdy jsme si sami zvládli všechno prohlédnout i ledacos koupit.
P1260981.JPG P1260985.JPG

V pátek jsme se spojili s 1.A a měli vánoční besídku s nadílkou. Společně jsme si pustili Shreholedu, pak jsme si spojili stoly a udělali hostinu a na závěr byla nadílka, při které dostal každý několik dárečků od svých kamarádů. A teď už se všichni těšíme na opravdové Vánoce!
P1260989.JPG P1260994.JPG