12 dubna jsme se opět po šesti týdnech potkali ve škole. Ráno jsme se museli otestovat na covid, a díky tomu, že jsme všichni byli negativní, jsme se zase mohli učit prezenční formou. Sice musíme po týdnu střídat distanční a prezenční formu, ale je to lepší, než být pořád doma.
Udělali jsme si jarní autoportrét 2. B ataké jarní mozaiku, abychom přivolali krásné a teplé počasí.
IMG_20210416_084753 - kopie.jpg IMG_20210513_120234.jpg

V matematice jsme se už začali zabývat násobilkou a dělením, řešili jsme složitější slovní úlohy. V českém jazyce přišly na řadu slovní druhy a také více čteme. Nejvíce jsme se ale věnovali ochraně přírody, a to hlavně v souvislosti se Dnem Země. Každý jsme doma udělali pro naši planetu něco podle svého uvážení a společně s 2. A jsme pak uklidili celé okolí školy. Od jednoho z rodičů jsme dostali finanční příspěvek jako odměnu za práci pro Zemi (Děkujeme!), tak jsme se odměnili zmrzlinou v místní cukrárně. Peníze, které nám zbyly, jsme ještě namnožili ze svých pokladniček a rozhodli jsme se je poslat záchranné stanici, která se stará o divoká zvířata v nouzi.
dar.jpg