TŘÍDNICKÁ HODINA

Třídnická hodina bude probíhat vždy první úterý v měsíci 6. vyučovací hodinu.

Budeme mít preventivní charakter týkající se klimatu třídy nebo se v ní zaměříme na aktuální situaci ve třídě.