Měsíc leden

Začátek měsíce ledna probíhal v naší třídě ještě ve znamení Vánoc. Děti si přinesly ukázat vánoční dárky a pochlubily se zážitky, které o prázdninách prožily.

V praktických činnostech jsme pak využili při pracích montážních a demontážních školní i domácí stavebnice. Poskládali jsme si také spoustu puzzlů.

V prvouce jsme hodně opakovali a oprášili členy zvířecích rodin.

Hodiny tělesné výchovy jsme prožívali pobytem venku. Počasí nám přálo, nasněžilo, tak jsme mohli i zalopatovat.

IMG_20210108_103220.jpg

Zvládli jsme i pololetní písemné práce, na které byla většina dětí výborně připravena. Také proto měly děti opravdu krásné pololetní vysvědčení – zaslouženě.

Poslední lednový den ve škole jsme si rozdali vysvědčení (v pořadí již třetí). Deset dětí ve třídě dostalo pochvalu třídního učitele za příkladné zapojení do sběrových soutěží pořádaných školou. Dále bylo oceněno 5 nejlepších dětí ve třídní pololetní soutěži ve „sbírání pejsků“ za plnění Alíkových úkolů. První místo obsadil jako i loni Adam, dále byla úspěšná Eliška, Bětuška, Borisek a Violka. Vyhlásili jsme i KRÁLOVNY ČTENÁŘŮ třídy, kterými se stala Violka a Eliška – velká gratulace. Pak nás všechny za odměnu čekal 3D film o dinosaurech.

DSC00095.JPGDSC00094.JPG

Doufám, že radostné zapojování dětí do školních aktivit a hezké vztahy ve třídě nám vydrží i nadále a překonáme nelehké období způsobené covidem.