Měsíc květen

V měsíci květnu jsme prožili následující akce.

dokončení plaveckého výcviku ve Vyškově - některé děti se naučily plavat, jiné se zdokonalily ve svých plaveckých stylech, ale většina z nich si to náramně užila. Za odměnu je čekalo mokré vysvědčení.

PLAVÁNÍ 2.jpegA toto jsou naši nejlepší třídní plavci.

PLAVÁNÍ.jpeg

  • terénní výuka prvouky zaměřená na živočichy - děti byly rozděleny do skupin, kde zpracovávaly zadané skupiny živočichů a následně předávaly získané informace ostatním spolužákům.

DSC00396.JPG

DSC00393.JPGDSC00395.JPG

  • cestovatelská beseda o Thajsku

DSC00399.JPG

  • výchovný koncert pořádaný ZUŠ Jedovnice  - i naše třída se mohla pyšnit výkony našich spolužáků.

DSC00401.JPG

DSC00402.JPG

  • divadelní představení Jabloňová víla v Jedovnicích - čekal nás nejen kulturní zážitek, ale i příjemná pěší cesta zpět spojená s pozorováním přírody.

DSC00407.JPG

DSC00408.JPG