ČTENÁŘSKÉ LISTY

Během školního roku je zapotřebí přečíst minimálně 5 knih  a jejich zkrácený obsah zapsat do čtenářského listu. Formulář čtenářského listu je k vyzvednutí u třídní učitelky.

Ke kontrole budou jednotlivé čtenářské listy odevzdané k daným termínům:

1. KONTROLA  -  20. října

2. KONTROLA  -  5. ledna

3. KONTROLA  -  2. března

4. KONTROLA  - 4. května

5. KONTROLA  - 21. června

 

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

Čtenářské dílny budou probíhat v rámci rozvrhu pátou vyučovací hodinu v úterý.

Děti si na tuto hodinu budou nosit svoji knížku, kterou čtou doma.

Na ostatní hodiny čtení budou děti potřebovat čítanku, kterou si mohou nechávat ve škole.