Pololetní písemná práce - okruhy k opakování

11. 1. 2022

1. Základní otázky (Jak se jmenuješ, kolik je ti let, odkud jsi, jak se máš..)

2. Barvy - umět napsat anglicky

3. Čísla 1-10 - umět napsat anglicky

4. Školní potřeby, hračky, jídlo 

5. I like, I don´t like

6. Roboti - pokyny (učebnice str. 18)

7. Slovní zásoba 3. a 4. lekce