Zadání druhé pololetní písemné práce:

Dne: 9. 6. 2022

1. Nábytek - U 6

2. Předložky - U 6

3. Osoba - popis - U 7

4. Have got/ has got - U 7

5. Oblečení, přivlastňování (Polly´s, Jack´s..) - U 8

6. Slovní zásoba 7 a 8. lekce