Klasifikace v AJ ve školním roce 2020/2021 ve 2. třídě

Vyučující: Mgr. Eliška Boková

Pomůcky: Učebnice Happy House, pracovní sešit Happy House, pracovní listy

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

· aktivitu a spolupráci žáků v hodinách

· znalost básniček, písniček

· vypracované úkoly na pracovních listech (sešitech)

· znalost slovní zásoby

Známky z výše uvedených aktivit budou zapsány v žákovské knížce, pracovním sešitě nebo v pracovních listech. Hodnocena bude především aktivita a zájem o výuku. Výsledná známka bude mít především motivační charakter.

Důležitá pravidla:

· V případě že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc.

· Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu žákovy nepřítomnosti. Doplněné učivo předloží žák vyučující po návratu do školy.