Měsíc říjen

Tak a už je za námi další měsíc – měsíc říjen. Některé děti mají vybarveného už půlku Alíka a pilně dál sbírají obrázky štěňátek za splněné úkoly. Většinu dětí to ve škole stále baví a  do školy se těší, což mi činí opravdu velkou radost. A vím, že máme dobře tzv. nastartováno.

V českém jazyce umíme další nová (pro někoho již známá) písmenka – L, E, S, O, P. Také z nich umíme poskládat a přečíst slabiky a dokonce i první slova a věty. Víme, že nic není zadarmo a je třeba doma písmenka i slabiky procvičovat. Ukončili jsme „První psaní“, které bylo zaměřeno na uvolňovací cviky a čeká nás první  písanka, kde začneme s psaním písmen (stále tužkou). V literární výchově jsme se věnovali „Večerníčkovým pohádkám“.  Některé jsme si přečetli,  na jiné se podívali. V praktických činnostech si děti  poskládaly Večerníčkovu čepici.

IMG_20191011_110605.jpgIMG_20191011_115949.jpg

Věřím, že i vy doma čtete (skoro) každý večer nějakou knížku. A tak vaše dítě nepřímo vedete k pravidelnému čtenářskému návyku. Za chvíli Vám bude dítě se čtením pomáhat a pak bude číst samo. Stačí číst denně 10 -15 minut, snažit se číst v pravidelnou dobu (např. před spaním) a po skončení si s dítětem o přečteném popovídat.

V matematice umíme psát číslice 1, 2, 3, 4, 5. Dokážeme pojmenovat a rozeznat základní geometrické útvary – kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník. Sčítáme do 5.

V prvouce probíhalo nadále podzimní téma se zaměřením na ovoce, zeleninu a polní plodiny. Toto téma prolínalo Dnem zdraví, kdy si děti díky vlastnímu ochutnávání zpestřily a vlastními zkušenostmi zapamatovaly různé druhy ovoce a zeleniny.

IMG_20191003_100745.jpg

Výchovy mají nadále velkou oblibu. Dětí rády cvičí, kreslí, tvoří i zpívají.

 V tomto měsíci proběhly různé kulturní, sportovní i společenské akce:

 - beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou

IMG_20191001_091026.jpg

- projektový den „Den zdraví“ spojený s dlabáním dýní

IMG_20191017_091441.jpg

IMG_20191017_082817.jpgIMG_20191017_110334.jpg

- podzimní hrátky s deváťáky

IMG_20191031_114410.jpg

Pokračovaly také sběrové akce – sběr kaštanů a baterií. Děkujeme všem rodičům, jejichž prostřednictvím se děti do akcí zapojily.

 A jak se chováme? Nadále se snažíme pěkně přihlásit. Sami bez upozorňování paní učitelky se chystáme  na další vyučovací hodinu. Po zvonění jsme na svém místě. Snažíme se i svoje místo udržovat v pořádku. Už si vychutnáváme volnost o přestávkách, někdy jsme někteří v pokušení o zlobení, naštěstí si dáme říct. Už se také snažíme chystat sami aktovku a nesvádíme na maminku neořezané pastelky či zapomenuté věci.

Paní učitelka nás nadále chválí, i když učení i náročnosti přibývá. Tak ať si to nepokazíme.