Měsíc říjen

  • V měsíci říjnu se uskutečnil sběr kaštanů. Obsadili jsme společně s dalšími čtyřmi třídami 1. místo. Náš průměr na žáka činil 6,23 kg a zapojilo se 80,76 % žáků třídy. Děkujeme.
  • Od 23. září do 7. října proběhla ekoakce pro 1. stupeň „Oblékáme hada Edu“ zaměřená na šetrnou dopravu dětí do školy. Zde nám náležitě patří 1. místo.   Procento dětí třídy, které hada obléklo bylo chválihodné -  96,94%.
  • 14. 10. – Den zdravého životního stylu. Tentokrát zaměřený na pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu. Naše vycházka za zdravím směřovala ke Klostrmanově studánce a přes Habrůvku zpět do Křtin.

DSC00510.JPG

DSC00515.JPG

  • 17. 10. – výuka na dopravním hřišti v Blansku. Čekala nás jak teoretická i praktická část, kde jsme zdokonalovali svoje vědomosti i dovednosti týkající se dopravní výchovy.

DSC00518.JPG

  • Po celý měsíc jsme se snažili v hodinách přírodovědy využívat okolí školy k terénní výuce při učivu rostlin. Ověřovali si své znalosti a upevňovali si probírané učivo na názorných příkladech.

DSC00493.JPG

DSC00499.JPG

  • V měsíci říjnu si děti připravily do vlastivědy referáty na téma - PŘEHRADA. S těmito referáty nás seznámily, my si přehrady ukázali na mapě a kdo chtěl mohl s nabytými informacemi ještě dále pracovat v kvízu České republiky, který je každý týden vyvěšen na nástěnce ve třídě.

DSC00531.JPG

  • Ve výtvarné výchově jsme se zabývali podzimní tématikou.

DSC00482.JPG

DSC00528.JPG