Měsíc únor

Tak je za námi další, v pořadí šestý měsíc první třídy, měsíc únor.

Začali jsme hrát  novou  motivační hru, kdy každé dítě má svůj herní plán (10 pejsků). Za správně splněné úkoly nebo za dobré skutky dostávají děti pejsky, které si mezi s sebou vzájemně vyměňují tak, abych jich měly vždy 5 od každého a tím postupně  získávaly všech 10 pejsků z herního plánu. Konečně se ve třídě mění něco jiného než Pokémoni.

Tento měsíc byl v naší třídě ve znamení neštovic. Postupně si je odbyly všechny děti, které ještě tuto nemoc neměly. Už je máme všichni za sebou. Také jsme užili první jarní prázdniny.

V českém jazyce jsme pokračovali v  práci ve  Slabikáři, kdy nás čekala další nová písmenka K, Š, R, AU, OU, EU, C + slabiky, slova i věty. Pokračujeme ve čtení s porozuměním, kdy nejde jen o přečtení textu, ale i o porozumění přečteného. Je třeba se však nadále  věnovat domácímu procvičování čtení. V psaní máme za sebou osvojení dalších nových psacích písmen. V psaní  by měly mít  děti již bezpečně zvládnutá naučená malá a velká písmena. Opisujeme, přepisujeme text, diktát slabik by neměl činit větší problém,  začínáme psát podle diktátu již  jednoduchá slova. Nadále je  třeba reagovat na určitý neúspěch a doma doprocvičovat nedostatky.

V matematice umíme psát číslici 9. Sčítáme a odčítáme do 9. Stále se pokoušíme v počítání zrychlovat svoje tempo. Procvičujeme rozklady čísel do 9 i praktickými úkoly. Řešíme jednoduché slovní úlohy, které se už sami pokoušíme přečíst. V geometrické části matematiky jsme se seznámili s prací ve čtvercové síti a opakovali jsme geometrické útvary.

Prvouka tento měsíc byla ve  znamení povídání si o lidském těle. Také jsme se vypravili na letošní první venkovní výuku, kdy jsme pozorovali končící zimu.

venkovní výuka.JPG

Máme za sebou poslední zimní měsíc, čeká nás jaro. A s ním spojeny i  další akce školy i naší třídy. Především nás čeká „Měsíc knihy“. Bylo by dobré, kdyby děti doma začaly (společně s rodiči) číst svoji možná „PRVNÍ“ knížku.