Tak je za námi další, v pořadí čtvrtý měsíc první třídy, měsíc prosinec.

Přestože byl tento měsíc pro nás zkrácený vánočními prázdninami, byl opravdu plný akcí. Ještě ke všemu nás provázelo všudypřítomné těšení se na VÁNOCE.

Některé děti už mají vybarveného celého Alíka. A bude oceněno 5 nejlepší z nich.

 Adventní měsíc  prosinec jsme zahájili společným zpěvem koled při rozsvěcení vánočního stromu ve Křtinách. Dále vytvořením  adventního kalendáře ve třídě – zasněžených domečků, které po otočení skrývaly krásné vybarvené vánoční ozdoby. Bonbóny nám pak pomáhaly příjemně překonávat předvánoční čas.

 5. prosince nás přišel navštívit Mikuláš se svými pomocníky. Měli jsme přichystanou básničku i písničku. Na oplátku byla přichystána  sladká odměna v podobě perníčku a čokoládového Mikuláše.

 V českém jazyce jsme zahájili práci v novém SLABIKÁŘI, kdy nás čekalo nejdříve opakování naučeného a pak nová písmena – J, T, Y + slabiky, slova i věty.   Tento měsíc jsme si „užívali“ i psaní, nejprve radost z další písanky a pak radost z nového pera. Prvotní obavy byly brzy překonány a  děti se již ke konci cítily jistějšími. Někteří z nás si však  ještě musíme uvědomovat minimální používání zmizíku. Už píšeme další psací písmena  – o, p, A, M, O, t, I, j, J, P  + slabiky a slova. Máme za s sebou i první diktáty písmen. V literární výchově jsme četli české pohádky. A také jsme se seznamovali s předvánočními a vánočními tradicemi.

 V matematice umíme psát další číslice 6, 7. Umíme počítat do 10 a rozeznáme číslice 6, 7, 8, 9, 10. Sčítáme a odčítáme do 7. Vytváříme a řešíme jednoduché slovní úlohy. Hrajeme různé matematické hry - například „Matematického krále“ nebo „Počtářské řetězce“.

 V rámci prvouky jsme nezapomněli ani na naše lesní kamarády  - lesní zvířátka. Donesli jim vánoční nadílku v podobě jablíček, kaštanů, starého chleba apod. Měli jsme tak dobrý pocit, že jsme udělali dobrou věc. A že se o vánocích nepomějeme jen my.

 V tomto měsíci proběhly další akce: „Soutěž v aerobiku“, „Den otevřených dveří“, „Společné zpívání  koled  ve škole“, návštěva kostela ve Křtinách. A v neposlední řadě „Třídní besídka“. Myslím, že si ji děti opravdu užily. Nachystaly si slavnostní vánoční tabuli, ochutnávaly cukroví, vyzkoušely vánoční tradice a povídaly si o nich. Ale  hlavně si rozdaly  první DÁREČKY. 

P1260923.jpgP1260938.jpg

P1260964.jpgP1260969.jpgP1260988.jpgP1260994.jpg

Máme před  sebou měsíc leden a také první vysvědčení. Věřím, že se všechny děti budou snažit i nadále připravovat  a pracovat ve škole co nejlépe, aby byly  spokojeny.

Vám děkuji za spolupráci  v roce 2019 právě s přípravou vašich dětí do školy a za kladnou motivaci dětí, která je pro ně i  pro nás důležitá. Ať se nám daří i v novém roce 2020!