Měsíc listopad

Tak je za námi další, v pořadí třetí měsíc první třídy, měsíc listopad. Některé děti mají vybarveného už skoro celého Alíka, každopádně už máme třídního vítěze v třídní soutěži, kterým je Adam.

Měsíc listopad jsme zahájili vycházkou na místní hřbitov, kde jsme si připomněli Památku zesnulých či lidově Dušičky.

V českém jazyce jsme se naučili další písmenka –  P, U, I.  Skládali z nich slabiky, četli slova i jednoduché věty. Ukončili jsme práci v Živé abecedě a dostali nové Slabikáře. V písance pokračujeme v psaní  psacích písmen.  Už víme, jak důležitá je ostře ořezaná zásoba tužek a pastelek v pouzdře. V literární výchově jsme četli bajky,  učili se různé básničky a říkanky s pohybem.

V matematice umíme psát další číslice 5, 0. Dokážeme sčítat do 5 a zdá se nám to jednoduché. Umíme řešit jednoduché slovní úlohy. Trénujeme  i odčítání do 5.

V prvouce nás provázelo téma domov – ukázali jsme si, kde  bydlíme i naše členy rodiny. Už známe naši adresu.

 Co se ještě dělo:

  • výukový program na téma „VČELY“
  • nácvik  koled  k rozsvěcení vánočního stromu a potom vlastní účinkování u stromečku ve Křtinách 1. 12.
  • výroba adventního kalendáře – zasněžené domečky s ukrytými bonbóny

kalendář.jpg

  • výroba vánočního svícnu v keramických dílnách
  • pokračovala také sběrové akce – sběr papíru, naše třída zaujala 4. místo

Teď už se všichni těšíme  na Mikuláše a samozřejmě na Vánoce. Doufejme, že adventní období bude pro nás klidné, pohodové a že se nám bude dařit.