Den Země (22. 4.)

V dubnu proběhla na naší škole akce ke Dni Země. Všichni žáci z prvního i druhého stupně byli rozděleni do 14 skupin, kterým „velel“ vždy jeden osmák. V takto vytvořených skupinách zhruba po 12 – 15 žácích jsme vyráželi na předem připravenou trasu v okolí školy asi v pětiminutových intervalech, chodili po různých stanovištích a plnili úkoly související s přírodou a její ochranou. Jedno stanoviště se nacházelo přímo ve škole, mohli jsme tam vidět, co vznikne, když vyléváme tuk do odpadu. Další stanoviště bylo na hřišti u školy a potom se už šlo lesem. Na každé zastávce nás čekal jeden úkol, za který jsme získali písmenko do skládačky. Po příchodu do školy jsme sestavili slovo – EKOŠKOLA.

A jaká byla jednotlivá stanoviště? Podle komentářů posuďte sami:

Na prvním stanovišti ještě ve škole nám paní zástupkyně ukázala obrázky, na kterých byl vyobrazen tuk v kameni tzv. tukovec. Mělo to být varování a taky poučení, co se může stát, když budeme vylévat olej do kanalizace. Bylo to opravdu zajímavé.

Stanoviště pana učitele Smejkala se nacházelo na tenisovém hřišti. Naším úkolem bylo dostat se přes síť, aniž bychom se jí dotkli. Užili jsme si u toho srandu, když jsme přendávali přes síť malé děti.

Třetí stanoviště už bylo v lese. Měli jsme vytvořit do připraveného kruhu obrázek z různých přírodních materiálů nacházejících se poblíž. Trochu jsme se tady proběhli, abychom získali šišky a rostlinky na náš obrázek. Líbilo se mi to, protože mám ráda malování a tvoření…

Na dalším stanovišti jsme si měli zapamatovat názvy rostlin a zvířat - mohli jsme je najít na obrázkových kartičkách rozmístěných po lese.

Na jednom stanovišti na nás čekala paní učitelka Giblová a 3 deváťáci. Poznávali jsme tady rostliny podle obrázků – měli jsme uhádnout např. hrachor nebo podběl. Pokud jsme rostliny neuhodli, tak jsme dělali 10 dřepů.

Na stanovišti paní učitelky Tomkové jsme pak třídili odpadky do správných košů - do papíru, plastu, skla atd. Dozvěděli jsme se taky, kam patří nápojové kartony. Toto stanoviště se mi líbilo, protože jsem si objasnila, co se kam dává, a teď mám větší jistotu, když třídím…

Zábavné bylo stanoviště paní učitelky Benešové. Dostali jsme napsaný text o odpadech a měli jsme ho ZAREPOVAT!

Na posledním stanovišti jsme hledali v lese různé přírodniny v časovém limitu 1,5 minuty. Čas nám stopovali deváťáci.

Celkové hodnocení - postřehy:

Probíhalo to docela skvěle.

Nejvíce se mi líbilo stanoviště s tříděním odpadků, protože jsem nic nemusel dělat…J

Ušli jsme celkem dlouhou trasu, asi 5 km.

Trasa mi přišla dost dlouhá a velice často do kopce, který byl prudký.

Nejvíce se mi líbilo stanoviště s „odpadovým repem“, protože to bylo vtipné.

Moje skupina byla fajn, byla tam spousta lidí, co znám. Dost jsme si popovídali, seznámila jsem se s novými lidmi.

Stanoviště se mi nelíbilo ani jedno, protože jsme měli špatnou kapitánku, která nás do ničeho nepustila… ☹

Líbilo se mi přeskakování sítě, protože to bylo prostě dobrý…

Nejlepší bylo stanoviště paní učitelky Velecké, bylo hezké si zapamatovávat ta jména a bylo to dobře připravené…

Nejvíc se mi líbilo stanoviště paní učitelky Drahovzalové, protože jsme pracovali jako skupinka.

Zábavné bylo stanoviště paní učitelky Giblové, poznávali jsme rostliny a moc mě to bavilo.

Moc mi to nedalo, krom bolesti nohou… a trochu zábavy a pokec…

Celý ten den se mi líbil, bylo to moc pěkně připravené a udělané. Byla bych ráda, kdyby se takový program uspořádal znova.

Den Země byl super…

duben1.jpg

duben 2.JPG

 

Třídnická hodina

Většinou zůstáváme při třídnické hodině ve škole, řešíme různé problémy, povídáme si a taky společně hrajeme ve třídě hry. Tentokrát ale proběhla hodina na hřišti, protože bylo krásně teplo a mohli jsme si užít volný prostor a pohyb venku.

 duben3.jpg

duben4.jpg