Ve školním roce 2021/2022 budou všechny nezbytné výtvarné pomůcky obstarány školou, jak bylo předem avizováno. Žáci budou hradit částku 200,- Kč.

 

Hodnocení:

  • hodnocení jednotlivých výstupů (výkresů)

  • práce v hodině

  • přístup k předmětu

  • reprezentace školy (soutěže, výstavy)