Pomůcky:

- učebnice FRAUS (jazyk + čítanka)

- pracovní sešit (žáci si zakoupí u vyučující na začátku školního roku, cena 99,- Kč)

- sešit č. 564 (mluvnice + sloh)

- sešit č. 544 (literatura)

- v 6. třídě navíc jeden sešit č. 564 (testový, zůstává ve škole až do 9. třídy, k nahlédnutí při konzultačních hodinách)

- mazací tabulka A4 + hadřík a fixy

- libovolný sešit na čtenářský deník