Probírané učivo:

11. 11. - ČJ / MLUVNICE - procvičování pravopisu velkých písmen - PS FRAUS str. 16 / cv. 3 a) b)

                                        - opakování vzorů podstatných jmen - učebnice str. 20 / cv. 1, 2 - ústně

- další procvičování: 

https://wordwall.net/cs/resource/5314375/vzory-podstatn%C3%BDch-jmen

https://wordwall.net/cs/resource/12539779/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/vzory-rod-st%c5%99%c5%beenp%c3%a1nhradmu%c5%be-procvi%c4%8dov%c3%a1n%c3%ad-krabice

https://wordwall.net/cs/resource/8968274/koncovky-podstatn%C3%BDch-jmen

- do pátku 12. 11. má být vypracován také úkol na "umíme to" - 2 cvičení na velká písmena

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. 11. - ČJ / SLOH - zpráva a oznámení

                                - napsat oznámení (informace o události, která se teprve bude konat)

                                - musí obsahovat tyto údaje: název akce, pořadatel, datum, místo a čas

                                  konání, výzva k účasti, program, další důležité informace (např. vstupné,

                                  oblečení ...)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. 11. - ČJ / MLUVNICE - Skloňování podstatných jmen - viz přiložená prezentace (udělat si

                                           stručný zápis + učebnice str. 21 / cv. 5 do sešitu mluvnice)

                                           Sklonovani_podstatnych_jmen (1).pptx