Zadání druhé pololetní písemné práce

Dne: 10. 6. 2022

1. Food

2. some/ any

3. How much/ how many

4. In a restaurant

5. Vocabulary unit 4

6. Reading