Čtvrtletní písemná práce

Datum: 12.10.2021

 

Témata k opakování:

Present simple 

Can/can´t

Have/has got

Ordinal numbers

Months of the year

Vocabulary 1 A, B

Questions about you

Reading