2. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

Datum: 8. 4. 2022

Témata:

- subject / object pronouns (he/him, she/her...)

- was were, past simple regular, irregular verbs (+, - , ?)

- vocabulary UNIT 3