Týden od 6.4. do 10.4.

Český jazyk:

Neohebné slovní druhy - spojky, částice a citoslovce
Modrý pracovní sešit strana 78 (ne ukol č.4!) a 79
Učebnice strana 65 a 66

Písanka str. 17, 20

Matematika:

Počítání do tisíce s přechodem stovky
Pracovní sešit strana 24, 25
Učebnice strana 83 -85

Geometrie - zopakování geometrických útvarů a těles 
Pracovní sešit str. 46/1

Prvouka:

živočichové                                                                                                                         

Učebnice strana 46 a 47 - přečíst                                                                                       

Pracovní sešit strana 43, 44 (vystříhat a nalepit), str. 45