Týden od 4. 5. do 8. 5. 

Český jazyk:

Vyjmenovaná slova po - dokončení
Modrý pracovní sešit strana 56
Žlutý pracovní sešit strana 40, 41
Učebnice strana 84

Písanka - str.21

Matematika:

Násobení a dělení mimo obor násobilek - násobní a dělení 100
Pracovní sešit strana 29
Učebnice strana 91

geometrie

Procvičování rýsování úseček dané délky - na papír narýsuj úsečku AB, která měří 5 cm, úsečku CD, která měří 65 mm a úsečku EF, která měří 7 cm 

Prvouka:

Opakování - živá a neživá příroda
Pracovní sešit str. 49