Týden od 30.3. do 3.4.

Český jazyk:

Neohebné slovní druhy - příslovce, předložky
Modrý pracovní sešit strana 76 a 77
Učebnice strana 63 a 64

Písanka str. 15, 16

Matematika:

Počítání do tisíce s přechodem stovky
Pracovní sešit strana 22, 23
Učebnice strana 79 -82

Geometrie - rýsování kružnic
Trénování na volný list

Prvouka:

Houby
Učebnice strana 45
Pracovní sešit strana 42

V tomto týdnu jsme malovali pohádkové postavičky ze známých knížek.

kolaz2.jpg

 kolaz3.jpg