Týden od 27.4. do 1.5. 

Český jazyk:

Vyjmenovaná slova po S - pokračování
Modrý pracovní sešit strana 55
Žlutý pracovní sešit strana 38, 39
Učebnice strana 83

Nezapomínejte na čtení vlastní knihy + vypracování čtenářské karty!

Matematika:

Násobení a dělení mimo obor násobilek - násobní a dělení 10
Pracovní sešit strana 28
Učebnice strana 89, 90

geometrie

procvičování rýsování shodných úseček (pomocí kružítka)

Prvouka:

Živočichové
Pracovní sešit str. 48