Týden od 11. 5. do 15. 5. 

Český jazyk:

Opakování vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S  + opakování slovních druhů
Modrý pracovní sešit strana 57, 80 a 81
Žlutý pracovní sešit strana 53 - 1. a 2. sloupeček

Písanka - str.24

Matematika:

Násobení násobků 10 jednociferným číslem
Pracovní sešit strana 30
Učebnice strana 92, 93

geometrie

Měření délky úsečky  - prac, sešit strana 44/5, 43/4 

Prvouka:

Rozmanitost přírody
Pracovní sešit strana 50, 51/2, 3, učebnice str. 56 - 59 (přečíst)