Období od 15.6. do konce školního roku

Český jazyk:

Opakování , procvičování

Modrý pracovní sešit - dokončit
Žlutý pracovní sešit - dokončit

Písanka - dopsat zbývající strany

Matematika:

Opakování, procvičování
Pracovní sešit - dodělat zbývající stránky

Prvouka:

Opakování, procvičování
Pracovní sešit - dodělat zbývající stránky