Pravidla hodnocení v 5. třídě

Hodnocení ve školním roce 2021/22

Vyučující: Mgr. Ivana Dostálová, 

Pomůcky: pracovní sešity a sešity, učebnice, psací potřeby, další pomůcky specifické pro výchovy

 

Hodnocení naukových předmětů: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat

  • čtvrtletní a pololetní písemnou práci
  • testy, desetiminutovky, diktáty
  • samostatnou práci v hodině – známky a razítka v pracovních sešitech
  • plnění domácích úkolů a příprava pomůcek do vyučování
  • míru zlepšení

Hodnocení výchovných předmětů: hodnocení bude vycházet z následujících kritérií

  • výkon není rozhodující
  • důraz je kladen na vztah žáka k předmětu a aktivní zapojení do práce
  • posuzuje se míra zlepšení

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.

Důležitá pravidla:

V případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc. Pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo