Měsíc leden jsme začali slavnostně v kostele Tříkrálovým koncertem. Tím jsme zakončili dobu adventní. 

20220106_110028.jpg

A protože se blížilo pololetí, hodně jsme opakovali a procvičovali, abychom co nejlépe zvládli napsat pololetní testy. Většina z nás byla se svými výkony spokojená. I vysvědčení měli mnozí moc hezké. A ostatní si ho jistě zlepší na konci školního roku.

V lednu nám napadlo i trochu sněhu, takže jsme mohli občas chodit bobovat. Koncem měsíce více než polovina žáků z naší třídy jezdila na lyžařský výcvik do Hodonína.
https://sites.google.com/zskrtiny.cz/pokus/ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%BD-kurz-25-1-28-1-2022

 20220202_141711.jpg

Zimu jsme si "užívali" i ve výtvarné a hudební výchově. Našim tématem byla Ladovská zima.