Měsíc duben uběhl hodně rychle. Hned po Velikonocích se nám konečně vrátila paní učitelka. Byli jsme navštívit místní knihovnu, kde jsme si povídali o tom, co nám přináší čtení knih. Naše spolužačky – Anna Jakůbková a Tána Radová byly dělat přijímačky na gymnázium. Ve výtvarné výchově jsme vyráběli velikonoční výzdobu a z keramické hlíny tvořili slepičky. Také jsme psali SCIO testy pro páté ročníky základních škol. 21.dubna probíhal na naší škole Den Země. Tento den jsme se neučili, místo učení jsme plnili v přírodě různé úkoly. To se nám všem líbilo. V Jedovnicích proběhla tradiční soutěž ve zpěvu- Jedovnická kuňka, kterou za naši třídu reprezentovala Vilma Toufarová, Justýna Brychtová, Anna Švendová a Viktorka Turková. Holky se umístily na krásném čtvrtém místě. V závěru měsíce naši školu navštívila komise Ekoškoly.