Pololetní písemná práce z AJ

Číslovky 1- 10

Pozdravy 

Barvy

Povely (Stand up. Sit down...)

Otázky + odpovědi - např. Is is a car?   Yes, it is./ No it isn´t.

                                           What´s this? It´s a bag.

Otázky o tobě. (What´s your name? How old are you?...)

Slovní zásoba 1. - 3. lekce