Pololetní písemná práce z AJ

Číslovky 1 - 10

Pozdravy

Barvy

Povely ( Sit down, Stand up,..)

Otázky + odpovědi: Is it a car? Yes, it is.

                                  What´s this? It´s a bag.

Otázky o tobě (Whats your name, how old are you...)

Slovní zásoba 1. - 3. l.