1. Řešení  str. 53 z prac. sešitu:

1. Where is the cake?      - It´s on the table, in the kitchen.

2. Where is the hamster?  - It´s under the bookcase, in the sitting room.

3. Where is the boat?        - It´s in the cupboard, in the bathroom.

4 Where is the book?      - it´s on the table, in the sitting room.

5. Where is the robot?     - It´s under the bed, in the bedroom.

6. Where is the kite?      - It´s on the chair, in the kitchen.

 

p. uč. Tomková

1. Na papír A4 nakresli pokojíček s nábytkem. 

    K obrázkům nábytku napiš jejich název.

 

2. Opakuj slovíčka 5. lekce

3. procvičuj 5. lekci na Happy Street online

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

(Vyber si okno z nabídky Games/ Picture dictionary….,

po rozkliknutí vyber danou lekci, objeví se ti nabídka aktivit, vyber si a zkus ji splnit)

 

p. uč. Velecká

Řešení úkolu z minulého týdne - pracovní sešit str. 49 / cv. 2

1. bookcase, 2. table, 3. chair, 4. cupboard, 5. wardrobe, 6. bed

 

Nové úkoly:

1. Zapsat a naučit se tři nové předložky:

in - v

on - na

under - pod

nakreslit si je do sešitu (např. míček na stole)

2. Naučit se 4 místnosti v domě - bedroom, kitchen, sitting room a bathroom

3. Pracovní sešit str. 50/cv.2, str. 52/cv.2 a str. 53/cv.3

 

Odkaz na online slovník k procvičení správné výslovnosti neznámých slovíček:

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ (do řádku vedle slovíčka English napsat slovo, počkat, až se slovo objeví na stránce, pod ním jsou dva mikrofonky - modrý je pro britskou výslovnost, ten použít)

Možnost procvičování na stránkách https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs