3.tř. AJ čtěte zadání své p. učitelky

p. uč. Tomková

- Procvičovat slovíčka 6. l.

- odkaz na online slovník k případnému procvičení správné výslovnosti neznámých slovíček

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

(do řádku vedle slovíčka English napsat slovo, 

počkat, až se slovo objeví na stránce, 

pod ním jsou dva mikrofonky - modrý je pro britskou výslovnost, ten použít!)

- Pracovní sešit s 52/ cv. 2, str. 53

- opakovat předložky (vlepené v sešitě)

- dokončit slovníček za 5. lekci

- průběžně všechna cvičení z lekce 6 na odkazu 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

 

p. uč. Velecká

- Slovíčka 5.l.

- odkaz na online slovník k procvičení správné výslovnosti neznámých slovíček

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

(do řádku vedle slovíčka English napsat slovo, 

počkat, až se slovo objeví na stránce, 

pod ním jsou dva mikrofonky - modrý je pro britskou výslovnost, ten použít!)

- dokončit slovníček za 5. l.

- průběžně všechna cvičení z lekce 5 na odkazu 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

- učebnice str. 40/ vypsat 6 nových slovíček do sešitu (nábytek), dokreslit k nim obrázky

- Pracovní sešit str. 49/ 2