Pololetní písemná práce - okruhy k opakování

13. 1. 2022

1. Základní otázky (Jak se jmenuješ, kolik je ti let, odkud jsi, jak se máš..)

2. členy a/ an

3. Be – oznamovací věta, otázka, zápor, zkrácené formy slovesa

4. Have got – oznamovací věta, otázka, zápor, zkrácené formy slovesa

5. Množné číslo podstatných jmen (učebnice str. 10, 11)

5. Číslovky 1-100, překlad z AJ do ČJ a z ČJ do AJ

6. Slovíčka 2. lekce, 3. lekce část A,B

7. Reading