Zadání druhé pololetní písemné práce:

Dne: 9. 6. 2022

1. Předložky 

2. Slovní zásoba - dům- místnosti v domě, nábytek

                            - město- názvy budov

3. There is / there are

4. can/ can´t 

5. Popis osoby

6. Přítomný čas průběhový

7. Reading

8. Slovní zásoba lekce 5.