Pololetní písemná práce - okruhy k opakování

17. 1. 2022

1. Všeobecné otázky (Kde žiješ, kolik je ti let, co je tvé oblíbené jídlo...)

2. Family - slovní zásoba

3. Číslovky 1 - 100 (umět přeložit z AJ do ČJ a z ČJ do AJ)

4. Food - slovní zásoba

5. some, any - jejich správné použití ve větě

6. Time - 1/4, 1/2, 3/4, 4/4

7. Sloveso have got/ has got - v oznamovací větě

8. Slovní zásoba 2. a 3. lekce