Zadání pololetní písemné práce:

Dne: 8. 6. 2022

1. Názvy budov - U 5

2. Mapa, směry  - U 5

3. Like/ don´t like - U 6

4. Názvy sportů - U 6

5. Dny v týdnu - U 6

6. Měsíce - U 6

7. Jobs - U 7

8. Počasí - U 8

9. Slovní zásoba lekce 7 a 8