Ve školním roce 2020/2021 budou všechny nezbytné výtvarné pomůcky obstarány školou, jak bylo předem avizováno. Žáci budou hradit částku 300,- Kč.

 

Hodnocení:

  • hodnocení jednotlivých výstupů (výkresů)
  • práce v hodině
  • přístup k předmětu
  • reprezentace školy (soutěže, výstavy)