Odpověz do sešitu na otázky:Ústecký kraj – uč.17-18

1)Po které řece je možno naše zboží dopravovat do námořního přístavu Hamburk v Německu?

2)Co víš o hoře Říp?

 

Do sešitu si napiš nadpis Liberecký kraj

Z pracovního sešitu (jako minule) vystřihni mapku tohoto kraje, nalep ji do sešitu.

Pracuj s učebnicí str. 18-19

Do mapky napiš, které kraje, případně země s tímto krajem sousedí. Zapiš krajské město.

Odpověz na otázky:

1)Jak se jmenuje vrchol nedaleko krajského města, na němž je postavena rozhledna s televizním vysílačem?

2)V kraji pramení řeka Jizera. S pomocí mapy zjisti, do které řeky přitéká.