V učebnici na straně 10 prohlédni mapku Jihočeského kraj

Do sešitu si napiš nadpis Jihočeský kraj

Z pracovního sešitu (předposlední strana) vystřihni mapku tohoto kraje, nalep ji do sešitu.

Do mapky napiš, které kraje, případně země s tímto krajem sousedí. Prohlédni si vodní toky, které tímto krajem protékají. Napiš do sešitu hlavní řeku a její přítoky. Zapiš krajské město.

Jak se říká jinak Jihočeskému kraji?

V pracovním sešitě str.24 doplň tabulku č.4 (pomůže ti  učebnice str. 36)Mrkající