Období lidského života

onlineučebnice
Přírodověda 5 - Porozumění v souvislostech str.59
 

Rodina

onlineučebnice
Přírodověda 5 - Porozumění v souvislostech str.61-63
Co je to rodina? K čemu slouží rodina? Péče o Děti. Komunikace v rodině.