Smyslová soustava

Vyplň (nebo si opiš) pracovní list Smyslová soustava PL.docx a nalep si ho do sešitu.

online učebnici str.64 si vyzkoušej první 2cvičení (vlevo označení IC)

Podle obrázku v uč.str62(64) si do sešitu nakresli oko, popiš jednotlivé části

Podívej se na video Byl jednou jeden život Oko