Dýchací soustava

Podívej se na film Byl jednou jeden život – Dýchání

https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE

S pomocí učebnice str.56 Dýchací soustava doplň přiložený pracovní list a založ (nalep) si jej do sešitu

Dýchací soustava - PL 26.3..docx