Zopakuj si názvy lidského těla – učebnice str. 52

Do sešitu si zapiš:

Lidé se odlišují podle – věku

                                         pohlaví

                                         rasy