7.5.      PS 22/1,2

            uč.92 výpočet části z celku – zelená tabulka – už jsme spolu pár příkladů udělali

            Uč. 92/9

            Kdyby si někdo nebyl jistý, jak na to - video návod z Matýskovy matematiky

            výsledky si zase můžeš zkontrolovat tam jak včeraMrkající

 

6.5.      ZLOMKY

            uč. 91– připomeň si v zelené tabulce základní informace

            Pokud bys to raději chtěl slyšet a vidět, tady máš k dispozici video z Matýskovy matematiky

            Uč. 91/2, 3, 4, 5

 

5.5.      PS 19/6 sl.ú. – aritmetický průměr

            PS 20/3
 Výsledky, případně postup při řešení příkladů najdeš na stánkách třídy, matematika - řešení - 4.5.-7.5.
Tam si zkontroluj, jak úspěšně jsi ve svojí práci postupovalMrkající
 

4.5.      PRÁCE S DATY

            PS 20/1a, b

            PS 20/2 pracuje pozorně – každý měsíc má svůj sloupec, který je ukončen čarou směřující k číslu určujícímu počet návštěvníků v daném měsíci