20.3.  PŘEVODY JEDNOTEK – jednotky času

            uč. str 76 – tabulka – projdi, zopakuj, ujasni si 

            PS 10/1,2

            uč. 76/2,5,6

 

19.3. uč. 75/17

          PS 9/7,8,9,10

    Na stránce www.cvicenonline.cz si procvič jednotky délky (matematika pro 1.stupeň, 5.třída, převody jednotek, jednotky délky), vyzkoušej a náročnost stupňuj podle svých možnostíSmějící sepřímý odkaz

18.3. příklady z učebnice řeš do sešitu (datum,str/př)Úžasný

        uč. 74/8, 9

         uč. 74/14 – uvědom si, co počítáme nejprve a co má před čím přednost

         uč. 75/16

         PS 9 II(sloupeček spočítej do konce týdne)Smějící se

17.3. PS 8/2,3, 4, 6, (5*)

         uč. 73/5, (6*) - do sešitu

příklady s hvězdičkou jsou pro matematické nadšence, kteří chtějí trénovat svoje mozkové závityÚžasný  

         dělení dvojciferným dělitelem - do sešitu př.1: 57 638 : 23=

                                                                          př.2:   846:31=

         přikládám 2návodná videa YouTube (klikni na odkaz)

        s komentářem, https://www.youtube.com/watch?v=_vdicJ2g_po

16.3. PŘEVODY JEDNOTEK

            Učebnice str. 73 – tabulka – projdi, zopakuj, ujasni si 

            PS 8/1

            Uč. 73/2 do sešitu

Vždy, když budeš pracovat do sešitu, zapiš datum, stranu a cvičení (tak jak jsme zvyklí ve škole)

Uč. 73/3    nezapomeň, že ke slovním úlohám patří zápis, výpočet (aby bylo jasné, jakým    způsobem jsi na výsledek přišel/la) a odpověď